Kompetencje personalno-społeczne

Kobiety w polskim społeczeństwie pełnią szczególną rolę. Matki, opiekunki domowego ogniska, Hestia (w miologii greckiej patronka gospodyń domowych), boginie domowego ogniska. I tak najpierw opiekują się dziećmi, potem swoimi rodzicami, po drodze trafi się jakaś ciotka lub teściowa. Kiedy okaże się, że nastał ten czas kiedy mogą być tylko dla siebie nie umieją odnaleźć się w zmienionej rzeczywistości. Albo przez lata pracowały w jednej firmie, na jednym stanowisku i trudno im znaleźć nowe zajęcie, albo latami zajmowały się domem i nie wiedzą co dalej, kiedy w domu nie ma już dzieci.
Szlifowanie umiejętności kompetencyjno-społecznych to nic innego jak uświadomienie naszym uczestniczkom ich dojrzałości społecznej. Uświadomienie Paniom zdolności do ich samodzielnego stanowienia o sobie. Pojęcie kompetencji społecznych wprowadził do psychologii R. White w roku 1959, który zajmował się problematyką wywierania wpływu na otoczenie. Pojęcie to ujmował on jako specyficznie rozumianą umiejętność, która przyczynia się do skutecznej interakcji z otoczeniem. Okazuje się, że efektywne funkcjonowanie w relacjach z innymi ułatwia nam nie tylko życie codzienne, ale również wzmacnia naszą pozycję na rynku pracy. Psycholodzy stawiają tezę, że człowiekowi jako istocie społecznej, inni ludzie i interakcja z nimi są niezbędne do pełni szczęścia.
Podpowiemy jak osiągnąć swoje indywidualne cele jednocześnie zachowując dobre relacje z otoczeniem. Przykładowe umiejętności społeczne to: nagradzanie, podnoszenie atrakcyjności, empatia, asertywność, komunikacje werbalne, umiejętność korzystnej autoprezentacji, przywództwo, skutecznego przekonywania. Oczywiście każda z Pań ma swój indywidualny charakter oraz zestaw cech, i nie jest możliwe, żeby każdy człowiek miał wszystkie kompetencje społeczne. Jednak są takie których można się nauczyć, albo dowiedzieć się jak przy ich braku znaleźć swoje miejsce w społeczności. Wiedza na temat swoich kompetencji pozwoli Paniom na życie zgodne z charakterem, przekonaniami i pozwoli uniknąć wewnętrznych konfliktów. Przykładowo kompetencja empatii jest niczym innym jak dużą wrażliwością na innego człowiek i umiejętnością zrozumienia jego punktu widzenia. Wiedza o emocjach drugiego człowieka pozwala nam w sposób umiejętny pomóc mu rozwiązać jego problemy, bez naruszania jego przestrzeni i godności. W parze z empatią idzie kompetencja tolerancji, czyli otwartości na drugiego człowieka. Wymieniona w przykładzie umiejętność skutecznego przekonywania w połączeniu z dwoma pierwszymi kompetencjami pozwoli prowadzić skuteczny dialog w sytuacji konfliktu czy skuteczną pomoc ludziom bez naruszania ich granic.