O projekcie

Projekt Strefa 55 plus zakłada kompleksowe podejście do problemów kobiet będących w okresie przedemerytalnym, które chcą wzmocnić swoje siły witalne oraz zmienić swoje życie na bardziej świadome, efektywne i satysfakcjonujące.

Beneficjenci

Strefa 55 plus jest adresowana do kobiet. Do uczestnictwa w zajęciach mogą przystąpić kobiety w wieku 55 – 59 lat, zarówno pracujące, jak również będące już na wcześniejszej emeryturze/rencie.

Cele projektu

Cele ogólny:

– rozbudzenie poczucia własnej wartości i pewności siebie oraz satysfakcji i radości z życia.

Cele szczegółowe:

– zwiększenie wiedzy na temat dostępnych możliwości i ścieżek rozwoju dla kobiet w wieku 55+,

– wzrost motywacji do działania,

– rozwój kompetencji personalno-społecznych uczestniczek projektu,

– poznanie zasad zdrowego odżywiania i zbilansowanej diety oraz umiejętności ich stosowania w codziennym jadłospisie,

– nabycie wiedzy na temat właściwej pielęgnacji twarzy i ciała u dojrzałych kobiet,

– nabycie umiejętności dotyczących budowania i zarządzania własnym wizerunkiem,

– zdolność do wykorzystania poczucia humoru w stresujących sytuacjach.

Działania:

– organizacja zajęć umożliwiających osiągnięcie celów szczegółowych.